Adnoddau am Ddim

Ystod eang o adnoddau sy’n cyd-fynd â’n cyfresi i’w lawrlwytho am ddim.

Llythrennau'r Wyddor

Dysgu Darllen gyda Sam |  01/02/2018

Amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i ddysgu adnabod llythrennau. Gallwch ddefnyddio'r rhain yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Mwy

Darllen Geiriau Unsill

Dysgu Darllen gyda Sam  |  01/02/2018

Mae'r cardiau fflach yma yn cynnwys geiriau unsill. Defnyddiwch y rhain i ymarfer y sgil o ddarllen trwy adeiladu geiriau syml fesul llythyren.

Mwy

Cardiau Llun a Gair

Dysgu Darllen gyda Sam  |  01/02/2018

Cardiau fflach sy’n cynnwys cyfuniad o eiriau a lluniau sy’n ymddangos yn ein llyfrau. Defnyddiwch y rhain i chwarae gemau ac i ymarfer sgiliau darllen.

Mwy

Geiriau Gweledol

Dysgu Darllen gyda Sam |  01/02/2018

Geiriau sydd yn ymddangos yn aml yw 'geiriau gweledol'. Er mwyn dod yn ddarllenwr effeithiol mae angen i

blentyn ddysgu'r rhain ar y cof.

Mwy

Cyfuno Llythrennau

Dysgu Darllen gyda Sam |  01/02/2018

Casgliad o gardiau fflach sydd yn cynnwys cyfuniadau cyffredin o lafariaid a chydseiniad clwm sydd angen i blentyn eu dysgu i’w darllen gyda'i gilydd.

Mwy

Tystysgrifau Darllen

Dysgu Darllen gyda Sam  |  01/02/2018

Ar ddiwedd pob llyfr Dysgu Darllen gyda Sam mae tystysgrif i wobrwyo plentyn am ddarllen y llyfr. Gallwch lawrlwytho ac argraffu rhagor o dystysgrifau yma.

Mwy

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

Amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i ddysgu adnabod llythrennau. Gallwch ddefnyddio'r rhain yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Mae'r cardiau fflach yma yn cynnwys geiriau unsill. Defnyddiwch y rhain i ymarfer y sgil o ddarllen trwy adeiladu geiriau syml fesul llythyren.

Cardiau fflach sy’n cynnwys cyfuniad o eiriau a lluniau sy’n ymddangos yn ein llyfrau. Defnyddiwch y rhain i chwarae gemau ac i ymarfer sgiliau darllen.

Geiriau sydd yn ymddangos yn aml yw 'geiriau gweledol'. Er mwyn dod yn ddarllenwr effeithiol mae angen i

blentyn ddysgu'r rhain ar y cof.

Casgliad o gardiau fflach sydd yn cynnwys cyfuniadau cyffredin o lafariaid a chydseiniad clwm sydd angen i blentyn eu dysgu i’w darllen gyda'i gilydd.

Ar ddiwedd pob llyfr Dysgu Darllen gyda Sam mae tystysgrif i wobrwyo plentyn am ddarllen y llyfr. Gallwch lawrlwytho ac argraffu rhagor o dystysgrifau yma.

  •