Archeb Ysgol

Llenwch y ffurflen hon ac fe wnawn ni gysylltu â chi i gadarnhau a chwblhau'r archeb.

Rydym yn deall na all y rhan fwyaf o ysgolion ddefnyddio certiau siopa ar-lein oherwydd y ffordd y mae taliadau'n cael eu gwneud. Oherwydd hyn, rydym wedi creu'r ffurflen isod.

Os byddai'n well gennych roi eich archeb dros y ffon, defnyddiwch un i'r rhifau ffon sydd ar waelod y dudalen hon.

Wrthi'n anfon eich archeb...

Aeth rhywbeth o'i le, trïwch eto os gwelwch yn dda.

Diolch! Mae eich archeb wedi ei anfon.

Dewiswch y nifer o eitem hoffech ei archebu.

Eich Archeb

Rhif Ffôn Swyddfa

01248 723547

Cyfeiriad E-bost

archeb@dysgugydasam.co.uk

Rhif Ffôn Symudol

07858 219647

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

Rhif Ffôn Swyddfa

Cyfeiriad E-bost

Rhif Ffôn Symudol

  •  

Rhif Ffôn Swyddfa

Cyfeiriad E-bost

Rhif Ffôn Symudol