Celf gyda Sam

i'r iPad

App creadigol sy'n galluogi plentyn i dynnu llun, lliwio lluniau, dysgu lliwiau a siapiau.

Celf gyda Sam

App creadigol yw Celf gyda Sam sy'n galluogi plentyn i dynnu llun, lliwio lluniau, dysgu lliwiau a siapiau, a datblygu cydlyniad rhwng llygaid a llaw. Mae’n lliwgar, yn hwyl ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

 

Mae’r App hefyd yn caniatáu plentyn i ryngweithio gyda’r cymeriadau sy'n ymddangos yn ein llyfrau stori 'Dysgu Darllen gyda Sam' a ‘Darllen a Deall gyda Sam’. Gobeithiwn y bydd yn magu eu diddordeb yn y cymeriadau ac yn eu denu at ddysgu a datblygu eu sgiliau darllen.

Gall pob un o'r gweithgareddau hyn gael eu cwblhau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Peintio ac Arlunio

Mae’r App yn caniatáu plentyn i dynnu llun ar gynfas gwag.

Mae dewis o 18 o liwiau gwahanol a thri maint pensil. Gall y plentyn liwio tri ar ddeg o luniau sy'n cynnwys amrywiaeth o gymeriadau a golygfeydd. Mae modd cadw pob darn o waith celf yn Oriel Luniau'r ddyfais.

Dysgu Lliwiau

Mae’r App yn helpu plentyn i ddysgu lliwiau.

Bydd troslais yn ynganu enw pob lliw fel y maent yn cael eu dewis ac yn rhoi cyfarwyddiadau ar beth sydd angen i’r plentyn ei wneud. Bydd disgwyl i'r plentyn liwio amrywiaeth o eitemau.

Mae’r App yn helpu plentyn i ddysgu ac adnabod siapiau cyffredin.

Bydd troslais yn ynganu enw pob siâp ac yn rhoi cyfarwyddiadau ar yr hyn sydd angen ei wneud. Er mwyn ymarfer bydd gofyn i’r plentyn ddilyn y llinellau toredig a thynnu llun o’r siâp sydd dan sylw.

Dysgu Siapiau

Nodweddion Allweddol

 • Nifer o luniau i’w lliwio
 • Datblygu cydlyniad rhwng llygaid a llaw
 • Nodweddion troslais
 • Rhyngwyneb dwyieithog
 • Cadw a rhannu lluniau
 • Rhyngwyneb hwyl a syml i blant
 • Cynnwys priodol i blant bach
 • Dim ‘in-app purchases’
 • Dim hysbysebion

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

 •  

Celf gyda Sam

i'r iPad

App creadigol sy'n galluogi plentyn i dynnu llun, lliwio lluniau, dysgu lliwiau a siapiau.

 • Nifer o luniau i’w lliwio
 • Datblygu cydlyniad rhwng llygaid a llaw
 • Nodweddion troslais
 • Rhyngwyneb dwyieithog
 • Cadw a rhannu lluniau
 • Rhyngwyneb hwyl a syml i blant
 • Cynnwys priodol i blant bach
 • Dim ‘in-app purchases’
 • Dim hysbysebion