Cymraeg yn yr Ysgol Gynradd

Prynu'r Pecyn

Pecyn o 30 llyfryn

£45.00

Rhoi'n y Fasged

Gosod Archeb Ysgol

Disgrifiad

Llawlyfr lliwgar, syml a chryno yw hwn sy'n cyflwyno'r iaith Gymraeg a glywir yn y gymuned ysgol i rieni di-gymraeg. Mae nifer o ysgolion yn cynnig y llyfryn i rieni newydd wrth iddynt eu croesawu i'r ysgol.

Rydym fel cwmni yn awyddus i hyrwyddo ymwybyddiaeth weithredol ac agwedd gadarnhaol tuag at y defnydd o’r iaith Gymraeg. Ystyriwn y llyfryn hwn yn gyfraniad bychan tuag at wireddu’r weledigaeth hon. Gobeithiwn y bydd rhieni di-Gymraeg yn ystyried y llyfryn hwn yn arweiniad defnyddiol ac yn gyflwyniad syml i’r iaith Gymraeg a ddefnyddir mewn Ysgolion Cynradd.

Cynnwys y llyfrun

Geiriau ac Ymadroddion Poblogaidd

Ymadroddion Dysgwyr Cymraeg

Cyfarchion a Chwrteisi

Cynnal Sgwrs Syml

Cwestiynau ac Atebion Cyffredin

Arddodiaid

Gorchmynion

Geiriau ac Ymadroddion

Yr Wyddor

Rhifau

Siapiau a Lliwiau

Arian

Yr Amser

Tymhorau a Misoedd

Y Tywydd

Llefydd

Llefydd

Pobl a Theulu

Yr Ysgol

Pwy yw Pwy?

Llefydd yn yr Ysgol

Gwersi a Phynciau

Gweithgareddau Dosbarth

Digwyddiadau Dosbarth

Gwisg Ysgol

Amser Cinio

Bwyd

Manylion yr Ysgol

Oriel luniau

Cyhoeddwyr

Hedyn Cyf

 

Awduron

Carolyn a Gruffudd Tudur

Gwybodaeth Ychwanegol

Iaith

Cymraeg/Saesneg

 

Fformat
Clawr meddal

Darluniau

Darluniau lliw trwy'r gyres

 

Y Pecyn

30 x Llyfryn

Llyfrau

145mm x 210mm (A5)

 

Tudalennau

42 Tudalen

Cynnyrch Arall

Darllen a Deall gyda Sam

£150.00

Cyfres sy'n dysgu sgiliau darllen a deall i blant ifanc.

Dysgu Darllen gyda Sam

£14.99

Cyfres sy'n dysgu sgiliau darllen sylfaenol i blant.

Teganau Sam a Non

£7.50

Teganau meddal o brif gymeriadau ein cyfresi.

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •  

Cymraeg yn yr Ysgol Gynradd

Prynu'r Pecyn

£45.00

Neu

Gosod Archeb Ysgol

Geiriau ac Ymadroddion Poblogaidd

Ymadroddion Dysgwyr Cymraeg

Cyfarchion a Chwrteisi

Cynnal Sgwrs Syml

Cwestiynau ac Atebion Cyffredin

Arddodiaid

Gorchmynion

Geiriau ac Ymadroddion

Yr Wyddor

Rhifau

Siapiau a Lliwiau

Arian

Yr Amser

Tymhorau a Misoedd

Y Tywydd

Llefydd

Llefydd

Pobl a Theulu

Yr Ysgol

Pwy yw Pwy?

Llefydd yn yr Ysgol

Gwersi a Phynciau

Gweithgareddau Dosbarth

Digwyddiadau Dosbarth

Gwisg Ysgol

Amser Cinio

Bwyd