Cwblhau Brawddegau

Dyma gasgliad o frawddegau sydd angen eu cwblhau. Gall y plant ddewis y geiriau cywir i'w rhoi ynddynt er mwyn eu gwneud yn frawddegau ystyrlon.

Cwblhau Brawddegau

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •