Papurau Asesu Darllen a Deall

Dyma bapurau asesu sy'n cynnwys cwestiynau ychwanegol ar destunau’r storiâu. Gall defnyddio'r rhain i  ymarfer ateb cwestiynau; amlddewis, cyfateb, dewis a chopïo a.y.y.b.

Papurau Asesu

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •