Darllen a Deall gyda Sam

Prynu'r Pecyn

75 Llyfr darllen a ffolder adnoddau

£150.00

Rhoi'n y Fasged

Gosod Archeb Ysgol

Disgrifiad

Bwriad ‘Darllen a Deall gyda Sam’ yw dysgu plant ifanc (Blwyddyn 2 yn pontio i Flwyddyn 3) sut i ddarllen a chodi gwybodaeth o destun pymtheg o storiâu syml. Prif nodwedd y gyfres yw bod cwestiynau parod wedi eu llunio ar gyfer pob stori. Mae'r cwestiynau yn debyg iawn yn eu natur i'r rhai a geir yn y Profion Darllen Cenedlaethol. Trwy ddefnyddio'r gyfres hon byddwch yn meithrin sgiliau darllen a deall y plant.

Nodwedd arall y gyfres yw bod cynnwys y storiâu wedi eu graddoli yn fanwl. Mae'r eirfa wedi ei dewis yn ofalus er mwyn galluogi i'r plant ddysgu defnyddio strategaethau darllen effeithiol. Mae nifer y geiriau a'r cwestiynau sydd ym mhob stori yn cynyddu fel mae'r gyfres yn mynd yn ei blaen.

Yn olaf, mae nifer helaeth o adnoddau gwerthfawr, canllawiau a chyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio'r gyfres a'r pecyn cyfan, ar gael mewn ffolder ac yn ddigidol ar ein gwefan (adnoddau).

Llyfrau'r Pecyn

Llyfrau Printiedig (5 copi o bob llyfr)

Dechrau'r Llyfrau

Ar ddechrau pob stori mae adran sy’n rhoi cyfle i’r plant ymarfer strategaethau darllen. Mae cyfle i ddysgu darllen a deall ystyr geiriau hir ac anodd, cyn iddynt ddod ar eu traws yn y testun.

Y Storiau

Mae’r storïau wedi eu rhannu yn dair rhan er mwyn galluogi’r plant i ganolbwyntio ar y manylion sydd yn y testun. Mae cyfle i'r plant ymateb i'r hyn a ddarllenwyd yn bwyllog o fewn sesiynau darllen dyddiol.

Diwedd y Llyfrau

Ar ddiwedd pob stori mae adran fechan sy’n rhoi cyfle i’r plant drafod a meithrin eu sgiliau llafar. Gallwch ymarfer defnyddio patrymau brawddegol syml a rhoi cyfle i'r plant gysylltu eu profiadau personol â’r digwyddiadau yn y storïau.

Y Ffolder Adnoddau

Mae adnoddau ychwanegol i atgyfnerthu’r dysgu y tu mewn i’r pecyn hwn. Hefyd, gallwch lawrlwytho adnoddau sy’n cyd-fynd â’r gyfres oddi ar ein gwefan.

Cyngor a Chanllawiau

Papurau Asesu

Cwblhau Brawddegau

Cardiau Fflach

Cyfarwyddiadau sy'n rhoi arweiniad ar sut i ddefnyddio'r gyfres ddarllen a'r adnoddau sydd yn cyd-fynd â hi.

Dyma gwestiynau ychwanegol ar destunau’r storiâu. Gall y plant roi tro ar eu hateb yn annibynnol.

Casgliad o frawddegau sydd angen eu cwblhau. Gall y plant ddewis un gair o bedwar cynnig i lenwi'r bwlch.

Mae'r cardiau fflach hyn yn galluogi i'r plant ymarfer nifer o strategaethau a dulliau darllen cychwynnol.

Oriel Lluniau

Gwybodaeth Ychwanegol

ISBN

978-1-908450-19-7

 

Cyhoeddwyr

Hedyn Cyf

Iaith

Cymraeg

 

Fformat
Clawr meddal

Darluniau

Darluniau lliw trwy'r gyres

 

Y Pecyn

473mm x 224mm x 70mm / 5.2Kg

Llyfrau

145mm x 210mm (A5) / 12 Tualen

 

Ffolder Adnoddau

300mm x 215mm x 20mm (A4) / 192 Tudalen

Cynnyrch Cysylltiedig

Llawlyfrau Cymraeg

£45.00

Lawlyfrau sy'n cyflwyno'r iaith Gymraeg i rieni di-gymraeg.

Dysgu Darllen gyda Sam

£14.99

Cyfres sy'n dysgu sgiliau darllen sylfaenol i blant.

Teganau Sam a Non

£7.50

Teganau meddal o brif gymeriadau ein cyfresi.

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •  

Darllen a Deall gyda Sam

Prynu'r Pecyn

£150.00

Neu

Gosod Archeb Ysgol

Disgrifiad

Llyfrau'r Pecyn

Dechrau'r Llyfrau

Y Storiau

Diwedd y Llyfrau

Mae adnoddau ychwanegol i atgyfnerthu’r dysgu y tu mewn i’r pecyn hwn. Hefyd, gallwch lawrlwytho adnoddau sy’n cyd-fynd â’r gyfres oddi ar ein gwefan.

Cyngor a Chanllawiau

Cwblhau Brawddegau

Cyfarwyddiadau sy'n rhoi arweiniad ar sut i ddefnyddio'r gyfres ddarllen a'r adnoddau sydd yn cyd-fynd â hi.

Casgliad o frawddegau sydd angen eu cwblhau. Gall y plant ddewis un gair o bedwar cynnig i lenwi'r bwlch.

Papurau Asesu

Cardiau Fflach

Dyma gwestiynau ychwanegol ar destunau’r storiâu. Gall y plant roi tro ar eu hateb yn annibynnol.

Mae'r cardiau fflach hyn yn galluogi i'r plant ymarfer nifer o strategaethau a dulliau darllen cychwynnol.

Y Ffolder Adnoddau

Oriel Lluniau

Gwybodaeth Ychwanegol

ISBN

978-1-908450-19-7

 

Cyhoeddwyr

Hedyn Cyf

 

Awdur

Carolyn Tudur

Llyfrau

145mm x 210mm (A5) / 12 Tualen

 

Y Pecyn

473mm x 224mm x 70mm / 5.2Kg

 

Ffolder Adnoddau

300mm x 215mm x 20mm (A4) / 192 Tudalen

Iaith

Cymraeg

 

Fformat

Clawr meddal

 

Darluniau

Darluniau lliw trwy'r gyres