Dadansoddi Llyfrau Sam

Trosolwg o’r eirfa a’r sgiliau sydd angen eu dysgu ym mhob llyfr. Er engraifft, adnabod llythrennau unigol, adeiladu geiriau unsill, darllen geiriau gweledol, ac yn y blaen.

Dadansoddi Llyfrau

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •