Llyfr Asesu Cynnydd

Defnyddiwch y llyfr hwn i asesu’r cynnydd a wneir ym medrau darllen cychwynnol eich plant. Ceir cyfarwyddiadau ar sut i weithredu’r asesiad o fewn y ddogfen hon.

Llyfr Asesu Cynnydd

Tudalen 1 o 1

Llyfr Asesu Cynnydd

1 x Llyfr Asesu

Gweithiwch eich ffordd trwy’r llyfr asesu gyda’r disgybl er mwyn gweld beth yw ei allu.

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •