Dysgu Llythrennau

Amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i ddysgu adnabod llythrennau. Gallwch ddefnyddio'r rhain yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Llythrennau'r Wyddor

Tudalen 1 o 1

Llythrennau Bach

Cardiau Fflach

Cardiau fflach o lythrennau'r wyddor. Defnyddiwch y rhain i ddysgu plentyn i adnabod llythrennau bach.

Priflythrennau

Cardiau Fflach

Cardiau fflach o lythrennau'r wyddor. Defnyddiwch y rhain i ddysgu plentyn i adnabod priflythrennau.

Llythrennau Bach

Tudalen Ymarfer

Taflen o holl lythrennau'r wyddor. Defnyddiwch y dudalen hon i'w dysgu ac i ymarfer eu synau.

Priflythrennau

Tudalen Ymarfer

Taflen o holl lythrennau'r wyddor. Defnyddiwch y dudalen hon i'w dysgu ac i ymarfer eu synau.

Siâp Llythrennau

Cardiau Fflach

Gall plentyn ddefnyddio bys neu offer 'sgwennu i ddilyn siâp y llythrennau unigol sydd ar y cardiau hyn.

Siâp Priflythrennau

Cardiau Fflach

Gall plentyn ddefnyddio bys neu offer 'sgwennu i ddilyn siâp y llythrennau unigol sydd ar y cardiau hyn.

Siâp Llythrennau

Tudalen Ymarfer

Taflen o holl lythrennau'r wyddor. Defnyddiwch y dudalen hon i dynnu sylw'r plentyn at siâp y llythrennau.

Siâp Priflythrennau

Tudalen Ymarfer

Taflen o holl lythrennau'r wyddor. Defnyddiwch y dudalen hon i dynnu sylw'r plentyn at siâp y llythrennau.

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •