Geiriau Gweledol

Geiriau sydd yn ymddangos yn aml yw 'geiriau gweledol'. Er mwyn dod yn ddarllenwr effeithiol mae angen i blentyn ddysgu'r rhain ar y cof.

Geiriau Gweledol

Tudalen 1 o 1

Geiriau Gweledol

Cardiau Fflach

Cardiau fflach o eiriau sydd yn ymddangos yn aml mewn brawddegau syml. Mae angen dysgu'r rhain ar y cof.

Adnoddau Newydd

Dysgu Darllen gyda Sam

01/02/2018

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •