Polisi Preifatrwydd

Yr ydym yn deall eich bod yn awyddus i gadw eich gwybodaeth bersonol yn breifat, ac fe wnawn ni ein gorau i sicrhau fod hynny’n digwydd.  Ni fyddwn yn casglu nac yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol am ymwelwyr i'n gwefan oni bai ein bod yn nodi hynny'n glir.

 

Mae peth data personol yn cael ei gasglu trwy’r wefan hon pan fyddwch chwi yn gwirfoddoli i ddarparu gwybodaeth i ni amdanoch eich hunan; er enghraifft, pan fyddwch yn llenwi ffurflen gysylltu neu yn gosod archeb.

 

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na phrydlesu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd person oni bai ein bod yn cael ein gorfodi gan y gyfraith. Yr unig eithriad yw pan fyddwch yn tanysgrifio i’n cylchlythyr. Yr ydym yn defnyddio darparwr trydydd person o’r enw MailChimp i ddarparu’r gwasanaeth hwn. Bydd unrhyw wybodaeth sy'n cael ei gyflwyno yn ystod y broses gofrestru yn cael ei gadw’n ddiogel ganddynt hwy. Fel darparwr gwasanaeth e-bost cydnabyddedig, ni fyddant yn rhannu eich gwybodaeth â neb arall, na chwaith yn ceisio cysylltu’n uniongyrchol â chwi ar unrhyw adeg. Gellir darllen eu polisi preifatrwydd hwy yma: http://mailchimp.com/privacy/.

 

Cwcis

Ffeiliau bychain yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau y byddwch yn ymweld â hwy. Maent yn cael eu defnyddio’n eang i wneud i wefannau weithio, a gweithio’n fwy effeithlon yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y gwefannau. Drwy ddeall sut mae defnyddwyr yn defnyddio'n gwefan, gallwn addasu a datblygu tudalennau sy'n haws i'w defnyddio a darparu gwybodaeth sydd yn fwy perthnasol. Ni fydd Dysgu gyda Sam yn defnyddio'r wybodaeth a gasglir er mwyn ceisio adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol.

 

Google Analytics

Mae Dysgu gyda Sam yn defnyddio Google Analytics er mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut mae defnyddwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol, er enghraifft, a ydych wedi bod i'r wefan o'r blaen, a pa wefan a gyfeiriwyd chwi at y dudalen bresennol.  Ceir mwy o wybodaeth am y holl 'cwcis' a ddefnyddir gan Google Analytics ar wefan Google.

 

I gael eich eithrio o gael eich goruchwylio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ymwelwch â http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Cyfarpar Rhannu

Os byddwch yn dewis defnyddio’r cyfarpar ‘rhannu’ o fewn ein gwefan, gall addthis.com osod cwcis dienw i’ch helpu i rannu neu glustnodi tudalennau yn hawdd trwy nifer o rwydweithiau cymdeithasol poblogaidd. Bydd hyn hefyd yn ein helpu ninnau i fonitro pa dudalennau fydd yn cael eu clustnodi  a’u rhannu. Gallwch ddysgu mwy am hyn trwy bolisi preifatrwydd addthis.com Ewch i: http://www.addthis.com/privacy

 

Os byddwch yn defnyddio’r ddarpariaeth ‘Hoffi’ neu ‘Trydar’, gall gwefannau trydydd person osod cwcis pan fyddwch wedi mewngofnodi i’w gwasanaethau hwy (er enghraifft, Facebook neu Twitter). Nid oes unrhyw reolaeth gennym ni dros y cwcis hyn a dylech wirio’r gwefannau trydydd person y byddwch yn eu defnyddio i gael yr wybodaeth am y cwcis hyn.

 

Dolennau i wefannau eraill

Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn cynnwys dolennau o fewn y wefan hon i wefannau eraill. Anogwn chwi i ddarllen eu polisïau preifatrwydd hwy pan fyddwch yn ymweld â gwefannau eraill.

 

Sut i weld/rheoli/dileu cwcis

Nodwch, os gwelwch yn dda, fod rhai cwcis a ddefnyddir yn angenrheidiol i’n gwefan, ac na fydd y wefan yn gweithio fel y byddech yn ei ddisgwyl hebddynt. I ddysgu mwy am cwcis, gan gynnwys sut i’w gweld, eu rheoli a’u dileu, ymwelwch â www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.

 

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Bydd unrhyw newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn yn cael ei ddangos ar y wefan hon.

Diweddariad diwethaf: 01/02/2018

 

Sut i gysylltu â ni

Os byddwch yn dymuno unrhyw wybodaeth bellach am ein polisi preifatrwydd, cysylltwch â ni trwy un o’r dulliau isod:

 

Rhif Ffôn

Swyddfa - 01248 723547

Symudol - 07858 219647

 

Ebost post@dysgugydasam.co.uk

 

Cyfeiriad ein swyddfa

Hedyn Cyf

6A Stryd yr Eglwys

Llangefni

Ynys Mon

LL77 7DU

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •