Tegan Sam

Prif gymeriad ein cyfresi darllen yw Sam. Nawr, mae'n bosib prynu tegan meddal ohono.  Mae'r tegan yn berffaith ar gyfer ennyn diddordeb plentyn yng nghynnwys ein llyfrau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Y Tedi

Y Bocs

Defnydd

Tu mewn

Oedran

160mm x 170mm x 70mm

160mm x 135mm x 50mm

100% polyester

Ffibrau polyester

Yn addas i blant 0+

Prynu Tegan Sam

Tegan meddal o gymeriad Sam

£7.50

Rhoi'n y Fasged

Gosod Archeb Ysgol

Tegan Non

Cymeriad amlwg a phwysig yn ein cyfresi darllen yw Non, ffrind Sam. Nawr, mae Non hefyd ar gael ar y ffurf tegan meddal. Anrheg ardderchog i blentyn sy'n hoffi iawn o Non!

Gwybodaeth Ychwanegol

Y Tedi

Y Bocs

Defnydd

Tu mewn

Oedran

180mm x 110mm x 70mm

160mm x 135mm x 50mm

100% polyester

Ffibrau polyester

Yn addas i blant 0+

Prynu Tegan Non

Tegan meddal o gymeriad Non

£7.50

Rhoi'n y Fasged

Gosod Archeb Ysgol

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •  

Tegan Sam

Prynu Tegan Sam

£7.50

Y Tedi

Defnydd

Tu mewn

Oedran

16cm x 17cm x 7cm

100% polyester

Ffibrau polyester

Yn addas i blant 0+

Tegan Non

Prynu Tegan Non

£7.50

Y Tedi

Defnydd

Tu mewn

Oedran

18cm x 11cm x 7cm

100% polyester

Ffibrau polyester

Yn addas i blant 0+